Konserwatywny NSA narazi się organom EU?

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny

Ważny wyrok zapadł przez Naczelnym Sądem Administracyjnym (Wyrok NSA z dnia 28.02.2018 II OSK 1112/16.)

W sprawie, w której dwie kobiety żądały  wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu cywilnego małżeństwa sporządzonego za granicą, a kierownik USC wpisu odmówił, NSA stanął po stronie Urzędu. Sąd orzekł, że zgodnie z polskim prawem za małżeństwo uznaje się tylko związek kobiety i mężczyzny i tylko taki może być zarejestrowany w formie aktu stanu cywilnego. Akt małżeństwa wymienia małżonków jednej płci uznał za sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

Wpisanie dwóch kobiet jako małżonków zmuszałoby Urząd do umieszczenia danych jednej z nich w rubryce z oznaczeniem „mężczyzna”, co byłoby dodatkowo ryzykowne wobec możliwości poświadczenia nieprawdy.  Sąd , nieco asekuracyjnie, zapewne wobec głośnej sprawy w dotyczącej Rumunii orzedł, że wpisy w aktach stanu cywilnego mają ewidencyjny charakter i nie kształtują zatem praw, obowiązków i wolności życia osobistego, rodzinnego, czy swobody przemieszczania.

Warto obserwować dalsze losy tej sprawy (o ile będą miały ciąg dalszy na gruncie europejskim) – będą one wyznacznikiem jak dalece UE zamierza ingerować w wewnętrzne regulacje krajowe, sprzeczne z panującą w zachodniej Europie ideologią.

Piotr Michał Kosmęda