Mieszkania będą droższe – w czyim interesie działa Rząd?

Kto przedkłada bezpieczeństwo nad wolność, nie ma ani jednego ani drugiego

Od kilku miesięcy trwa dyskusja nad nowym projektem tzw. ustawy deweloperskiej. Najważniejszą, rewolucyjną, jak się wydaje, zmianą jest propozycja likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. W tej chwili jest to praktycznie jedyny dostępny rachunek. Inne, choć teoretycznie możliwe, nie są stosowane.

Proponowana zmiana ma spowodować, że pieniądze kupujących będą wpływać na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, z którego deweloper może skorzystać po wybudowaniu nieruchomości (przeniesieniu prawa własności mieszkań). Alternatywą będzie rachunek z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał argumentuje, że nowa regulacja wzmocni ochronę klientów, jednocześnie przyznając, że spowoduje to wzrost ceny mieszkań o 1-2 %.

Jestem przeciwny każdej formie narzucania podmiotom rynkowym „uszczęśliwiających ich regulacji”. Jeśli już Rząd chciałby wzmocnić ochronę konsumentów – to zasadny byłby wniosek de lege ferenda, by ustawa „deweloperska” wymagała od każdego dewelopera stworzenia realnej możliwości wyboru przez klienta jednego z czterech dostępnych rachunków (otwarty, z gwarancją bankową, z gwarancją ubezpieczeniową, zamknięty). Po okresie 1-2 lat obowiązywania takiego prawa można by ocenić który z rachunków jest wykorzystywany i w jakim zakresie – czy klienci wolą więcej ryzyka i niższe ceny, czy odwrotnie.

Decydowanie za nas – oducza ludzi odpowiedzialności za własne czyny. Jak mawiał Milton Friedman „Rząd nie rozwiązuje problemów – Rząd je tworzy”.

Wydaje się, że ceny mieszkań pójdą w górę jeszcze z innego powodu. Wejście w życie proponowanej regulacji spowoduje bankructwo lub zaprzestanie działalności na rynku małych firm deweloperskich, które nie będą w stanie sfinansować inwestycji w całości ze środków własnych. Pozostaną podmioty duże, w większości zagraniczne. Moim zdaniem – jest to realny, choć skrywany cel ustawy.

Jeśli powyższy wniosek jest prawdziwy- pytanie kogo reprezentuje Premier Mateusz Morawiecki? Ocena projektu skłania do wniosku, że nie są to polscy przedsiębiorcy, ani polscy konsumenci

Piotr Michał Kosmęda