Broń tylko dla abstynentów!

Piłeś? Daj się okraść i zabić.

Do czego służy broń? Pytanie wydaje się postawione głupio, bo jak sama nazwa wskazuje do bronienia. Okazuje się, że nie w Polsce. W Polsce broni do bronienia się mogą używać tylko abstynenci. Każdy, kto choć od czasu do czasu wypije kufel piwa czy kieliszek wina, musi się liczyć z tym, że broń służy do niczego.

O wymogach dotyczących posiadaczy broni pisałem też tu:

https://pmkosmeda.pl/dlaczego-ministrow-poslow-i-senatorow-nalezy-badac-psychiatrycznie/

Dowodzi tego historia mężczyzny, na którego posesję wtargnęli o 3.00 w nocy włamywacze. Obudzony przez żonę wyciągnął posiadaną broń i oddał dwa ostrzegawcze strzały w powietrze. Poskutkowało. Napastnicy uciekli. Problem pojawił się, gdy wezwana policja stwierdziła, że w wydychanym powietrzu posiadacza broni znajduje się ok. 0,25 promille alkoholu.

Zgodnie z art. 51 ust.2 pkt 4 ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 z późn. zm.) kto nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego podlega karze aresztu albo grzywny. Mężczyzna zeznał, że spożył nieznaczną ilość alkoholu przed położeniem się spać, ale nie nosił broni ze sobą. Wyjął ją jedynie z kasetki i użył dla odstraszenia włamywaczy.

Efekt: Komendant Wojewódzki Policji cofnął skarżącemu pozwolenie na broń palną bojową do celów ochrony osobistej. Dalsze losy tego Pana nie są mi znane.

Czy to wymaga jeszcze komentarza?

Wniosek jest taki, że posiadaczem broni może być tylko abstynent?

Piotr Michał Kosmęda