Prawnicy będą pracować w Boże Narodzenie

Dalsze „upupianie” konsumentów

Nowelizacja kodeksu cywilnego dokonana ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 9 lipca 2018r. wprowadza kilka istotnych zmian do prawa cywilnego.  Przede wszystkim doszło do skrócenia z 10 do 6 lat terminu przedawnienia roszczeń, co można uznać za zasadne. Świat dziś żyje szybciej, środki porozumiewania się na odległość, możliwość szybkiego przemieszczania się, umożliwiają szybsze dochodzenie roszczeń, prowadzenie negocjacji. Trzeba zwrócić uwagę, że te termin w praktyce i tak dotyczy jedynie części roszczeń, bo duża część z nich przedawnia się z terminami krótszymi np. 3 letnimi (roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub 2 letnimi (sprzedaż).

Ważną zmianą jest sposób liczenia terminów przedawnień – zamiast dotychczasowego terminu w latach, obecnie termin ten co prawda nadal będzie w latach liczony, ale kończyć się będzie z upływem roku, co faktycznie go wydłuża. Ratio legis tego przepisu służyć ma łatwiejszej kontroli nad tym terminem, bo nie potrzeba pamiętać dokładnej daty zdarzenia, a jedynie rok, w którym miało ono miejsce. Skutkiem ubocznym tego przepisu będzie wnoszenie tuż przed 31 grudnia tysięcy pozwów i zawezwań do ugody – co w praktyce oznacza, że adwokaci i radcowie prawni będą bardzo intensywnie pracować przez ostatnie dwa tygodnie grudnia.

Zmianą, którą należy skrytykować jest nałożenie na sąd obowiązku brania z urzędu pod uwagę przedawnienia roszczeń wobec konsumentów. Dotychczas sąd zmuszony był uwzględniać termin przedawnienia jedynie w przypadku podniesienia takiego zarzutu. Rozumiejąc intencję ustawodawcy, aby chronić konsumentów – zwłaszcza przed brutalnymi praktykami firm windykacyjnych, uważam, że jest to kolejny krok Państwa, które traktując obywateli jak dzieci, wyręcza ich w myśleniu i braniu odpowiedzialności za siebie. Ta tendencja jest zła i prowadzi do gombrowiczowskiego upupienia konsumentów.

Piotr Michał Kosmęda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *